لینک های کاربردی

خدمات گروه

راهنمای جامع نگارش تعهدات و الزامات قراردادی

نویسنده
تاریخ انتشار ۰۲ بهمن ماه ۱۴۰۲
زمان مطالعه 8 دقیقه

تنظیم قرارداد در کسب و کار و امور روزمره برای تمامی اشخاص کاربردی است. چرا که به شما کمک می‌کند علاوه بر داشتن یک سند همکاری، بتوانید تعهدات و توافقات خود را به‌صورت شفاف و مکتوب درج کنید تا اگر در طول اجرای قرارداد با مشکل مواجه شدید بتوانید از قرارداد خود به‌عنوان یک توافقنامه کمک بگیرید. 

اصطلاحات حقوقی تعهدات در قراردادها

چند اصطلاح که در قراردادها به عنوان تعهدات و الزامات متداول به کار می‌روند. این اصطلاحات به عنوان یک منبع مرجعی برای نگارش تعهدات و الزامات قراردادی است و می‌تواند به عنوان راهنمایی کاربردی برای طرفین در یک قرارداد مفید باشد.

تعهد قطعی و مشروط

تعهدات قطعی به تعهداتی اشاره دارد که بدون هیچ گونه شرط یا قیدی انجام می‌شوند.

تعهدات مشروط، به تعهداتی اشاره دارد که انجام آنها به وقوع بستگی به وقوع شرایط خاصی دارد.

تعهد مسئولیتی و هزینه‌ای

تعهدات مسئولیتی به تعهداتی اشاره دارد که ناشی از عدم انجام یا تأخیر در انجام یک تعهد ایجاد مسئولیت‌های قانونی می‌کند.

تعهدات هزینه‌ای، به تعهداتی اشاره دارد که مرتبط با پرداخت هزینه‌ها و هزینه‌های مختلف است.

تعهد اصلی و فرعی

تعهد اصلی به تعهدات اساسی و اصلی در قرارداد اشاره دارد، در حالی که تعهدات فرعی تعهدات حاصل از یک تعهد اصلی هستند.

تعهد قانونی و قراردادی

تعهدات قانونی به تعهداتی اشاره دارند که بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر یک منطقه یا حوزه ایجاد می‌شوند.

تعهدات قراردادی به تعهداتی اشاره دارند که مبتنی بر یک توافق‌نامه یا قرارداد هستند.

تعهد خارج از قرارداد

تعهدات خارج از قرارداد به تعهداتی اشاره دارند که ممکن است ناشی از مواقع و شرایط خاصی خارج از متن قرارداد به وجود آید.

انواع نگارش تعهد قطعی

تعهد مالی: تعهد به پرداخت یک مبلغ مشخص به طرف دیگر.

تعهد اجرایی: تعهد به انجام یک کار یا ارائه یک خدمت خاص.

انواع نگارش تعهد غیر قطعی

تعهد به اعتدال: تعهد به عمل به دقت و با احتیاط در انجام یک کار.

تعهد به همکاری: تعهد به همکاری با طرف دیگر برای رسیدن به اهداف مشترک.

انواع نگارش تعهد مشروط

تعهد مشروط به اجرا: تعهد به اجرا شدن تا زمان وقوع شرایط خاص.

تعهد مشروط به پرداخت: تعهد به پرداخت در صورت وقوع یک شرط خاص.

الزام به انجام تعهدات قراردادی

مطابق قانون طرفین قرارداد علاوه بر تعهدات مصرح و توافق شده در قرارداد فی مابین به انجام کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود نیز ملزم بوده و عدم انجام این تعهدات نیز ممکن است منجر به طرح دعوا علیه طرف مقصرگردد.

1. تعهدات قراردادی

تعهدات قراردادی به تکالیف و وظایفی اشاره دارند که طرفین در قرارداد بر عهده می‌گیرند. این تعهدات به شکل صریح در متن قرارداد ذکر شده و تعیین می‌کنند که هر طرف باید چه کارهایی را انجام دهد.

2. تعهد به انجام کلیه نتایج

مطابق ماده 220 قانون مدنی، طرفین قرارداد علاوه بر تعهدات صریح، ملزم به انجام کلیه نتایجی هستند که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود. این تعهد نشان‌دهنده احترام به مقررات قانونی و عادات اجتماعی است.

3. تبعات حقوقی عدم انجام تعهدات

عدم انجام تعهدات می‌تواند به تبعات حقوقی منجر شود. این تبعات ممکن است شامل الزام به انجام تعهدات، جبران خسارت و یا حتی فسخ قرارداد باشد.

4. تقدیم دادخواست حقوقی

اگر یک طرف از طرفین قرارداد تعهدات خود را انجام ندهد، طرف متضرر حق دارد تا از مسیر قانونی به نام “تقدیم دادخواست حقوقی” اقدام کند. این اقدام ممکن است شامل اجرای تعهدات، خسارت جبرانی یا فسخ قرارداد باشد.

5. تعهدات قانونی و عرفی

علاوه بر تعهدات قراردادی، انعقاد یک قرارداد ممکن است تعهدات قانونی و عرفی نیز ایجاد کند. این تعهدات ناشی از قوانین محلی یا عرف هستند و طرفین باید به این نکات هم توجه کنند.

توجه دقیق به تعهدات قراردادی و همچنین احترام به تعهدات قانونی و عرفی، اساسی برای جلوگیری از اختلافات و مشکلات حقوقی در آینده است. تنظیم دقیق و کامل یک قرارداد با مشاوره حقوقی می‌تواند به طرفین در اجتناب از مشکلات و ایجاد ارتباط کسب و کاری مثبت کمک کند.

تعهد قراردادی چیست و اقسام آن کدام‌اند؟

تعهد قراردادی در حقیقت تعهدی است که به واسطه قرارداد میان دو نفر ایجاد می‌گردد. البته در مورد تعهدات قراردادی باید بدانیم که این الزامات می‌توانند در اثر امضای یک قرارداد جدید به وجود بیایند یا بر اثر حکم قانونی و الزامات عرف با آنها مواجه شویم. تعهدات قراردادی و اقسام آن عبارتند از:

 1. تقسیم‌بندی بر اساس ماهیت؛
 2. تقسیم‌بندی بر اساس نقش؛
 3. تقسیم‌بندی بر اساس اهمیت؛
 4. تقسیم‌بندی بر اساس اتصال به قرارداد؛
 5. تقسیم‌بندی بر اساس زمان اجرا؛
 6. تقسیم‌بندی بر اساس اثرات.

هر کدام از این موارد در ادامه تعریف و توضیح داده شده است.

1. تقسیم‌بندی بر اساس ماهیت

 • تعهد قطعی: در این نوع تعهد، طرفین به صورت صریح و بدون هیچگونه ابهامی متعهد به اجرای یک تعهد خاص می‌شوند.
 • تعهد مشروط: در این حالت، انجام تعهد به وابستگی به وقوع یک شرط خاص قرار دارد. اگر شرط واقع نشود، تعهد نیز انجام نمی‌شود.

2. تقسیم‌بندی بر اساس نقش

 • تعهد مسئولیتی: در این نوع تعهد، طرف متعهد به اجرای یک وظیفه یا مسئولیت خاص می‌شود.
 • تعهد هزینه‌ای: طرف متعهد به پرداخت یک مبلغ مالی خاص به طرف دیگر می‌شود.

3. تقسیم‌بندی بر اساس اهمیت

 • تعهد اصلی: تعهد اصلی به تعهدات اساسی قرارداد اشاره دارد و بر اساس آن، طرفین به اجرای تعهدات متعهد می‌شوند.
 • تعهد فرعی: تعهدات جانبی و فرعی که ممکن است در ارتباط با اجرای تعهد اصلی ایجاد شوند.

  4. تقسیم‌بندی بر اساس اتصال به قرارداد

  • تعهد قراردادی: تعهداتی که به واسطه قرارداد به وجود می‌آیند و به صورت صریح در متن قرارداد آمده‌اند.
  • تعهد خارج از قرارداد: تعهداتی که ممکن است بدون وجود یک قرارداد صریح، بر اثر مقررات قانونی یا عرف و عادت به وجود بیایند.

  5. تقسیم‌بندی بر اساس زمان اجرا

  • تعهد قطعی: تعهداتی که باید فوری و بدون تأخیر در زمان معین انجام شوند.
  • تعهد غیر قطعی: تعهداتی که زمان انجام آنها تأخیرپذیر است و به زمان مشخصی وابسته نیستند.

  6. تقسیم‌بندی بر اساس اثرات

  • تعهد مستقیم: تعهداتی که موجب الزام به اجرای تعهدات دیگر می‌شوند.
  • تعهد تضمینی: تعهداتی که به منظور تضمین انجام تعهدات اصلی ایجاد می‌شوند.

  تعهدات قراردادی با دقت و شفافیت باید در قرارداد آورده شوند تا هر دو طرف به وضوح از تعهدات و تبعات حقوقی آگاه باشند. در تنظیم هر قرارداد، توجه به اقسام مختلف تعهدات و موارد مربوطه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

  مراحل دعوی الزام به ایفای تعهدات قراردادی

  • تهیه دادخواست

  در ابتدا، باید دادخواست خود را تنظیم کنید. در این دادخواست، تعهدات قراردادی متعهد را بیان کنید و آسیب‌ها یا خسارت‌هایی که به دلیل عدم اجرای تعهدات به وجود آمده، توضیح دهید.

  • ثبت دادخواست

  دادخواست خود را در یکی از دفاتر قضایی یا دادگاه‌ها (دفاتر خدمات مشترکین) ثبت کنید. این مرحله به منظور تأیید و ثبت رسمی دادخواست است.

  • تحقیق و آماده‌سازی مدارک

  مدارک و شواهد مرتبط با قرارداد و عدم اجرای تعهدات را جمع‌آوری و آماده‌سازی کنید. این شامل قرارداد نوشتاری، ایمیل‌ها، نامه‌ها و سند‌های دیگراست.

  • ارائه دلایل و شواهد در دادگاه

  در دادگاه، دلایل و شواهدی که اثبات عدم اجرای تعهدات را دارند، ارائه دهید. اطلاعات دقیق و قاطع می‌تواند تأثیرگذاری بیشتری در حل اختلاف داشته باشد.

  • حضور در دادگاه

  در روز تعیین شده برای دادگاه، حضورپیدا کنید. این شامل حضور وکیل شما نیز می‌شود. اطلاعات و شواهد به ویژه توسط وکیل، در دادگاه ارائه می‌شوند.

  • تصمیم دادگاه

  دادگاه پس از شنیدن خواسته های طرفین و بررسی اسناد و مدارک، تصمیم می‌گیرد. این تصمیم ممکن است شامل الزام به ایفای تعهدات قراردادی و یا پرداخت خسارت باشد.

  • اجرای تصمیم

  اگر دادگاه به سود شما تصمیم گرفت، شخص یا شرکت متعهد باید به ایفای تعهدات خود بپردازد. اگر این اجرا به صورت داوطلبانه انجام نشود، مراحل اجباری اجرا توسط دادگاه آغاز خواهد شد.

  در تمامی این مراحل، توصیه می‌شود که از خدمات یک وکیل یا مشاور حقوقی حرفه‌ای استفاده کنید تا در تنظیم دادخواست، تدارک مدارک و نمایندگی در دادگاه بهترین راهنمایی را دریافت کنید تا از حقوق شما به نحو احسنت دفاع شود.

  سخن آخر

  برای ایجاد یک قرارداد بدون مشکل لازم است که با دقت کامل قراردادهای خود را تدوین کنید. در هنگام تنظیم قرارداد، باید به تمام جنبه‌ها و تعهدات مربوطه توجه کنید و مطمئن شوید که هیچ تعهدی به طور غیر مجاز به قرارداد اضافه نشده باشد. برای جلوگیری از این موضوع، باید تمام جزئیات قرارداد را به دقت بررسی کرده و اطمینان حاصل کرد که تفسیر قانونی کلمات و جملات قرارداد با مضمون آن همخوانی دارد. باید میزان تعهد خود را به اندازه منافع حاصل از قرارداد تعیین کرده و از ایجاد تعهدات غیرضروری پرهیز کرد. انجام مذاکرات با احترام به حقوق و نیازهای طرف مقابل و در همان حد که لازم است، اهمیت دارد. در این راستا، مشاوره حقوقی از وکیل یا متخصص حقوقی می‌تواند به شما کمک کند و از بروز مشکلات حقوقی آتی جلوگیری نماید. به این ترتیب، امکان دچار شدن به مشکلات حقوقی آینده کاهش می‌یابد و فرایند منعقد کردن قرارداد به بهترین شکل ممکن انجام می‌شود.

  اشتراک گذاری

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *