لینک های کاربردی

خدمات گروه

نکات قانونی قرارداد کار معین به همراه نمونه

نویسنده
تاریخ انتشار ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۲
زمان مطالعه 9 دقیقه

همان‌طور که می‌دانید امروزه مشاغل زیادی وجود داردکه در آن عده‌ای کارفرما و عده بیشتری به عنوان کارگر و یا کارمند مشغول فعالیت هستند. ترتیب بخشیدن و نظم دادن به کار این کارمندان نیازمند وجود قرارداد و یا قانون‌هایی است که آنان را به سمت هدف اصلی رهنمود کند. از این‌رو در قانون مدنی بر اساس ماده 1002 قراردادی بیان شده است که بر اساس آن بین کارفرما و کارگر تعهداتی بیان و سپس بر سر آن تعهدات قراردادی بسته می‌شود. در ادامه قرار است در این مقاله در خصوص قرارداد کار معین و ماهیت آن صحبت کنیم. همچنین شما می‌توانید با بررسی نمونه قرارداد کار معین بیشتر و بهتر با این قرارداد آشنا شوید.

قرارداد کار معین

بر اساس ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ایران قرارداد کار به معنای تعهد کارفرما بر انجام کار مشخص و حقوقی که کارگر بابت آن بهره‌برداری می‌کند است. در واقع قرارداد کار معین یک نوع قرارداد است که بین کارفرما و کارگر برای یک مدت زمان مشخص انعقاد می‌شود. در این نوع قرارداد، شرایط کاری و حقوق و مزایای کارگر به طور دقیق و مشخص تعیین می‌شود. قرارداد کار معین در قانون مدنی ایران به عنوان یک نوع از قراردادهای اجرایی تنظیم می‌شود. قانون مدنی ایران، قوانین و مقرراتی را برای حفظ حقوق و تعهدات طرفین در قرارداد کار معین تعیین کرده است. هتر است بدانید که در این قرارداد مدت زمان بسیار اهمیت دارد و لازم است مدت زمان قرارداد کار معین به صورت دقیق تعیین گردد.

انواع قرارداد کار معین

در قانون مدنی ایران، هر چند قرارداد کار معین به طور کلی به همان مدت زمان معین کار می‌پردازد، اما برخی انواع خاص از قرارداد کار معین نیز وجود دارند که عبارتند از:
● قرارداد کار معمولی
● قرارداد کار معین با تمدید:
● قرارداد کار معین با شرایط خاص
● قرارداد کار معین برای پروژه:
● قرارداد کار معین با قابلیت انفصال
در نظر داشته باشید که موارد فوق تنها برخی از انواع قرارداد کار معین هستند و انواع دیگری نیز وجود دارد، که مبتنی بر شرایط و نیازهای خاص قرارداد می‌باشد. از آنجایی که هر یک از این قراردادها اهمیت و ماهیت مخصوص به خود را دارند در ادامه هر یک را به طور واضح شرح خواهیم داد.

قرارداد کار معین معمولی

این نوع قرارداد کار معین شامل تعیین مدت زمان مشخص برای انجام کار است. به عنوان مثال، قرارداد کار برای یک سال معین شده است و پس از سپری شدن آن مدت، قرارداد به پایان می‌رسد.

قرارداد کار معین با تمدید

در این حالت، قرارداد کار معین در ابتدا برای مدت زمان مشخصی منعقد می‌شود، اما در صورت تمایل هر دو طرف، قابلیت تمدید قرارداد وجود دارد. در این صورت، طرفین می‌توانند بر اساس شرایط جدید، قرارداد را تمدید کنند.

قرارداد کار معین با شرایط خاص

در برخی موارد، قرارداد کار معین می‌تواند شرایط خاصی داشته باشد. به عنوان مثال، تعیین شرایط ویژه‌ای درباره حقوق و مزایا، ساعات کاری، تعطیلات و موارد دیگر که از قرارداد معمولی تفاوت دارند.

قرارداد کار معین برای پروژ

در برخی موارد، قرارداد کار معین برای انجام یک پروژه خاص منعقد می‌شود. در این صورت، مدت زمان قرارداد به انجام پروژه وابسته است و پس از اتمام پروژه، قرارداد به پایان می‌رسد.

قرارداد کار معین با قابلیت انفصال

در برخی موارد، قرارداد کار معین شرایطی را برای انفصال یک یا هر دو طرف فراهم می‌کند. به عنوان مثال، در صورتی که یکی از طرفین تعهدات خود را نقض کند، طرف دیگر مجاز به فسخ قرارداد خواهد بود.
قرارداد کار به معنای تعهد کارفرما بر انجام کار مشخص و حقوقی که کارگر بابت آن بهره‌برداری می‌کند است. این قرارداد کار دارای انواع مختلفی است که هر یک بر حسب ماهیت خود در موارد گوناگون استفاده می‌شود. تنظیم قرارداد کار معین دارای شرایط مخصوص بهخود است کعه لازم است در هنگام انعقاد قرارداد به آن توجه شود.

این نوع قرارداد کار معین شامل تعیین مدت زمان مشخص برای انجام کار است. به عنوان مثال، قرارداد کار برای یک سال معین شده است و پس از سپری شدن آن مدت، قرارداد به پایان می‌رسد.

قرارداد کار معین در انواع کسب و کار

بهتر است بدانید که قرارداد کار معین در کسب وکارهای مختلف قابل استفاده است از این رو در ادامه چند نمونه کسب و کارهایی که قرارداد کار معین می‌تواند برای آنها تنظیم شود را ذکر خواهیم کرد. البته در نظر داشته باشید که این تنها چند مثال از کسب وکارهایی است که قرارداد کار معین می‌تواند برای آنها استفاده شود. هر کسب وکاری که نیازمند ارتباط قانونی و قراردادی با کارکنان خود است، می‌تواند از قرارداد کار معین استفاده کند.
● رستوران‌ها و کافه‌ها: در این نوع بیزینس، قرارداد کار معین می‌تواند برای پرسنل آشپزخانه، سرویسکاران، پیشخدمتان و سایر کارکنان رستوران‌ها و کافه‌ها منعقد شود.
● فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها: در این صنعت، قرارداد کار معین می‌تواند برای کارمندان فروشگاه، صندوقداران، کارگران بسته‌بندی و سایر نیروهای فروشگاهی تنظیم شود.
● شرکت‌های فناوری اطلاعات: در این صنعت پویا، قرارداد کار معین می‌تواند برای برنامه‌نویسان، طراحان وب، مدیران پروژه و سایر کارکنان فناوری اطلاعات منعقد شود.
● شرکت‌های مشاوره: در این نوع بیزینس، قرارداد کار معین می‌تواند برای مشاوران حقوقی، مشاوران مالی، مشاوران بازرگانی و سایر متخصصان مشاوره تنظیم شود.
● شرکت‌های ساختمانی: در این حرفه، قرارداد کار معین می‌تواند برای کارگران ساختمانی، نجاران، لوله‌کش‌ها و سایر نیروهای مرتبط با ساخت و ساز تنظیم شود.

نکات ضروری در تنظیم قرارداد کار معین

همان‌طور که میدانید در هر قراردادی بایستی نکاتی ضروری ذکر شود ت قرارداد از اعتبار قانونی برخوردار شود. مواردی که باید حتما در یک قرارداد کار معین ذکر شود، شامل موارد زیر است.
● موضوع قرارداد: قرارداد کار معین توضیح می‌دهد که کارفرما (شرکت یا سازمان) کارگر را برای انجام یک وظیفه یا شغل مشخص استخدام می‌کند. این قسمت شامل جزئیاتی از جمله نوع کار، موقعیت شغلی، محل کار و ساعات کاری است.
● مدت زمان قرارداد: در قرارداد کار معین، مدت زمان دقیق قرارداد تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، تاریخ شروع و پایان قرارداد مشخص می‌شود. در طول این مدت زمان، کارگر به طور معمول به تعهدات وظیفه‌ای خود در قرارداد پایبند است.
● حقوق و مزایا: قرارداد کار معین شرایط مالی و مزایای مرتبط با شغل را توضیح می‌دهد که این شامل حقوق پایه کارگر، پاداش‌ها، مزایا، بیمه‌ها، تعطیلات و سایر موارد ممکن است. حقوق و مزایا باید به طور واضح و با جزئیات در قرارداد ذکر شود.
● وظایف و تعهدات: در قرارداد کار معین، وظایف و تعهدات کارگر به طور دقیق تعیین می‌شود که این شامل وظایف واگذارشده به کارگر، استانداردها و روش‌های انجام کار، تعهدات امنیتی و محرمانگی و سایر الزامات مربوط به شغل است. تعهدات کارفرما بر اساس قانون مدنی ایران پرداخت حقوق به موقع، ارائه شرایط ایمنی و بهداشتی، رعایت قوانین کار و سایر مقررات مربوط به شغل می‌باشد و تعهدات کارگر نیز انجام وظایف شغلی به درستی، رعایت امانت، حفظ اسرار تجاری و سایر تعهدات کاری می‌باشد.
● فسخ قرارداد: قوانین و مقررات مربوط به فسخ قرارداد در صورت نقض توسط هر یک از طرفین در قرارداد کار معین ذکر می‌شود. این بخش تشریح می‌کند که در صورت عدم رعایت تعهدات قراردادی، هر یک از طرفین مجاز به فسخ قرارداد می‌باشند.
● موارد دیگر: در قرارداد کار معین، می‌توان اطلاعات و موارد دیگری را نیز درج کرد. مثلاً می‌توان به تعهدات طرفین در خصوص حفظ محرمانگی اطلاعات، تعهدات قانونی، رویه‌ها و راهبردهای کاری و موارد مربوط به سازمان و شرکت اشاره کرد.

نمونه قرارداد کار معین

با توجه به مضوعات مطرح شده در عناوین قبل یک نمونه قرارداد کار معین را به صورت پیش فرض برای شما مینوسیم تا با چهارچوب کلی این نوع قرارداد آشنا شوید.
[نام کارفرما] [آدرس کارفرما] [شماره تلفن کارفرما]
[نام کارگر] [آدرس کارگر] [شماره تلفن کارگر]
تاریخ: [تاریخ]
با توجه به توافقات و تعهدات زیر، ما، کارفرما و کارگر، به این قرارداد می‌پردازیم:
● موضوع قرارداد
کارفرما اینجانب [نام کارفرما] استخدام کارگر اینجانب [نام کارگر] را در وظیفه/شغل [شغل] با توضیحات زیر اعلام می‌کند:

 • محل کار: [آدرس محل کار]
 • ساعات کار: [ساعات کاری]
 • تاریخ شروع: [تاریخ شروع]
 • مدت زمان قرارداد: [مدت زمان قرارداد]
  ● حقوق و مزایا
  کارفرما در ازای خدمات ارائه شده توسط کارگر، حقوق و مزایای زیر را پرداخت می‌کند:
 • حقوق پایه: [مقدار حقوق پایه]
 • مزایا (انجام کارهای خاص، اضافه کاری، تعطیلات و …)
 • سایر موارد (اگر وجود داشته باشد)
  ● وظایف و مسئولیت‌های کارگر
  کارگر متعهد است:
 • انجام وظایف واگذار شده به او توسط کارفرما به صورت موثر و به موقع.
 • رعایت قوانین و مقررات مربوط به شغل و محیط کار.
 • حفظ اطلاعات محرمانه کارفرما و عدم افشای آن به افراد ثالث.
 • همکاری با تیم و رئیس مستقیم خود.

 • ● حقوق و مزایا اضافی
 • معاشرتی
 • بیمه
 • مرخصی سالیانه
 • سایر حقوق و مزایا (اگر وجود داشته باشد)
  ● مدت زمان کار
  این قرارداد از تاریخ [تاریخ شروع] شروع شده و برای مدت [مدت زمان قرارداد] معتبر است. در پایان این مدت، این قرارداد به طور خودکار منقضی می‌شود. هر دو طرف می‌توانند قرارداد را با توافق کتبی تمدید یا لغو کنند.
  ● فسخ قرارداد
  در صورتی که یکی از طرفین نسبت به عدم رعایت شرایط و تعهدات قراردادی خود اقدام کند، طرف دیگر مجاز به فسخ قرارداد است.
  ● تعهدات قانونی
  هر دو طرف متعهد هستند که در انجام تمام تعهدات قراردادی خود، قوانین و مقررات مربوطه را رعایت کنند.
  ● اطلاعات تماس
  در صورت تغییر آدرس، شماره تماس، یا سایر اطلاعات تماس، هر یک از طرفین موظف هستند آن را به طرف دیگر اعلام کنند.
  این قرارداد توسط طرفین به دقت مورد بررسی قرار گرفته و پس از خواندن و درک کامل، امضا می‌شود.
  تاریخ: [تاریخ] [امضای کارفرما] [امضای کارگر]

موسسه خدمات حقوقی بان ارائه کننده خدمات به صورت حضوری و آنلاین

همان‌طور که در متن مقاله نیز گفته شد، قرارداد کار معین برای اطمینان حاصل کردن از حقوق و تعهدات هر دو طرف و برقراری روابط کاری منظم و قانونی بین کارفرما و کارگر بسیار مهم است. قبل از امضای قرارداد، همیشه مطالعه دقیق و درک کامل از شرایط و جزئیات آن توصیه می‌شود. در صورت لزوم، بهتر است از خدمات پیگیری حقوقی مجموعه حقوقی بان استفاده کنید تا قرارداد به طور کامل و قانونی باشد. این مجموعه قادر است تمامی خدمات حقوقی و قراردادی را به شما ارائه کند و شما را در نگارش و تدوین یک الگوی ساده برای یک قرارداد کار معین یاری کند. بنابراین بهتر است با مشاوران مجموعه حقوقی بان مشورت کنید تا قراردادی مناسب برای شرایط خاص شما تنظیم شود.

نتیجه گیری و بررسی کلی

در پایان ایم مقاله بایدگفت، قرارداد کار معین، یک نوع قرارداد است که بین کارفرما (کسی یا سازمانی که کارفرما نامیده می‌شود) و کارگر (فردی که در خدمت کارفرما می‌باشد) انعقاد می‌شود. این قرارداد برای تعیین شرایط کاری و حقوق و مزایای مرتبط با آن از طریق توافق و تعهدات دو طرف استفاده می‌شود. با توجه به حساس بودن بستن قرارداد در زمینه های کاری مخصوصا در زمینه قرارداد های کار معین به شما پیشنهاد میکنیم از خدمات پیگیری قرارداد مجموعه حقوقی بان استفاده کنید. امیدواریم استفاده از این مقاله شما را برای انعقاد قرارداد ذکر شده یاری کرده باشد. چنانچه نظر و یا پیشنهادی دارید با ما در میان بگذایرد. ما از شنیدن نظرات شما خوشحال خواهیم شد.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *